The Anciently Clarifying Subway

Travelin Shoes

Jag vill gå framåt

Om jag får välja vilken slags kurs jag ska gå så väljer jag alltid en kurs där jag utvecklas som människa och det finns bra sådana idag. Många skulle välja en språk kurs eller kanske en kurs i bokföring eller någon slags konstart. Men jag väljer en kurs i personlighetsutveckling och jag brukar  gå på tre sådana varje år. En som är på hösten och den är bara en dag om året, sen finns det en som är tre dagar på sommaren och den har jag precis avslutat. Men på våren så finns det en som är på två dagar med.